JUDr. Jiří Hlaváč

JUDr. Jiří Hlaváč

Vinohrady 663
760 01 Zlín-Prštné
IČ: 14639122

Informace o kanceláři JUDr. Jiří Hlaváč

JUDr. Jiří Hlaváč - Advokátní kancelář Zlín

 

Cílem advokátní kanceláře JUDr. Jiřího Hlaváče je poskytovat klientům právní služby v nejvyšší kvalitě a na profesionální úrovni, při zachování jejich cenové dostupnosti. Služby mohou být poskytovány nejen v českém, ale také v německém nebo ruském jazyce.

 

Zaměření kanceláře je na právo občanské, obchodní, rodinné (mimo problematiky dětí), majetkové, správní, stavební a právo nemovitostí.

 

Stavební právo

Poradenství při získání povolení k provádění stavebních prací – územní plán, územní a stavební řízení.

Poradenství při jednání a uzavření smlouvy se zhotovitelem stavby.

Poradenství při přípravě k financování stavby.

Zastupování při jednáních se stavebním úřadem, katastrálním úřadem atd..

Zastupování v soudním řízení ve správním soudnictví.

Zastupování a poradenství ve věcech výstavby.

Poradenství ve věcech ochrany kulturního dědictví.

 

Fotografie a videa

S kým můžete přijít do kontaktu?

 

JUDr. Jiří Hlaváč,

člen České advokátní komory s evid. číslem 5776

Tel.: +420 602 525 353

Email: hlavac@iqnet.cz

Kde nás najdete?